Control of Nitrogen Vacancy in g-C3N4 by Heat Treatment in an Ammonia Atmosphere for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Generation
Juanjuan Huang,Jianmei Du,Haiwei Du,Gengsheng Xu,Yupeng Yuan
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (7): 1905056 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201905056