Correction: Highly Efficient Oxidative Dehydrogenation Aromatization of 1, 2, 3, 4-Tetrahydroquinoline by Cu2-MnO x Catalyst. 2019, 35 (7), 775–786. doi: 10.3866/PKU.WHXB201811046
Fushan CHEN,Songlin ZHAO,Tao YANG,Taotao JIANG,Jun NI,Qunfeng ZHANG,Xiaonian LI
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (12): 1422 -1423 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201907026