Preparation of Carbon Coated Ti 2Nb 2O 9 Nanosheets and Its Sodium Ion Storage Properties
Xiaoxia Lu,Shengyang Dong,Zhijie Chen,Langyuan Wu,Xiaogang Zhang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (5): 1906024 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201906024