Parameterization and Validation of AMBER Force Field for Np 4+, Am 3+, and Cm 3+
Ziyi Liu, Miaoren Xia, Zhifang Chai, Dongqi Wang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (11): 1908035 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201908035