Adlayer Chemistry on Film-based Fluorescent Gas Sensors
Taihong Liu, Rong Miao, Haonan Peng, Jing Liu, Liping Ding, Yu Fang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (10): 1908025 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201908025