Redox-Regulated Dynamic Self-Assembly of a Lindqvist-Type Polyoxometalate Complex
Jing Zhang, Lina Wang, Xiaofei Chen, Yufeng Wang, Chengyan Niu, Lixin Wu, Zhiyong Tang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (9): 1912002 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201912002