Rh-Doped PdCu Ordered Intermetallics for Enhanced Oxygen Reduction Electrocatalysis with Superior Methanol Tolerance
Menggang Li, Zhonghong Xia, Yarong Huang, Lu Tao, Yuguang Chao, Kun Yin, Wenxiu Yang, Weiwei Yang, Yongsheng Yu, Shaojun Guo
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (9): 1912049 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201912049