Cr2O3在铜基甲醇合成催化剂中的作用
陈鸿博, 于腊佳, 廖代伟, 林国栋, 张鸿斌, 蔡启瑞
The Effect of Cr2O3 over Copper-based Catalysts for Methanol Synthesis
Chen Hong-Bo, Yu La-Jia, Liao Dai-Wei, Lin Guo-Dong, Zhang Hong-Bin, Cai Qi-Rui
物理化学学报 . 1998, (06): 534 -539 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19980610