TiO2/SiO2纳米薄膜的光催化活性和亲水性
余家国;赵修建;陈文梅;林立;张艾丽
Photocatalytic Activity and Hydrophilic Property of TiO2/SiO2 Composite Nanometer Thin Films
Yu Jia-Guo;Zhao Xiu-Jian;Chen Wen-Mei;Lin Li;Zhang Ai-Li
物理化学学报 . 2001, (03): 261 -264 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20010316