ZrO2在Cu-ZnO-ZrO2甲醇水蒸汽重整制氢催化剂中的作用
云虹;陈建华;张慧;林敬东;陈鸿博;林昌健
The Effects of ZrO2 on Cu-ZnO-ZrO2 Catalysts for Hydrogen Generation by Steam Reforming of Methanol
Yun Hong;Chen Jian-Hua;Zhang Hui;Lin Jing-Dong;Chen Hong-Bo;Lin Chang-Jian
物理化学学报 . 2004, (05): 550 -553 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20040521