TEPA在SBA-15(P)上的嫁接形态及其对CO2吸附性能的影响
杨永红, 李芬芬, 杨成, 张文郁, 吴晋沪
Grafting Morphologies of TEPA on SBA-15(P) and Its Effect on CO2 Adsorption Performance
YANG Yong-Hong, LI Fen-Fen, YANG Cheng, ZHANG Wen-Yu, WU Jin-Hu
物理化学学报 . 2012, (01): 195 -200 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201228195