Fe-P体系热力学再优化
曹战民, 王昆鹏, 乔芝郁, 杜广巍
Thermodynamic Reoptimization of the Fe-P System
CAO Zhan-Min, WANG Kun-Peng, QIAO Zhi-Yu, DU Guang-Wei
物理化学学报 . 2012, (01): 37 -43 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201111172