Salen型化合物的合成、表征及性质
刘佳, 郭莉芹, 张晓红, 阮文娟, 朱志昂
Synthesis, Characterization and Properties of Salen-Type Complexes
LIU Jia, GUO Li-Qin, ZHANG Xiao-Hong, RUAN Wen-Juan, ZHU Zhi-Ang
物理化学学报 . 2012, (02): 265 -272 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201111251