Ho(NO3)3(C2H5O2N)4·H2O的低温热容和热力学函数
高肖汉, 徐培, 段文超, 吕雪川, 谭志诚, 鲁强
Low-Temperature Heat Capacity and Thermodynamic Functions of Ho(NO3)3(C2H5O2N)4·H2O
GAO Xiao-Han, XU Pei, DUAN Wen-Chao, LÜ Xue-Chuan, TAN Zhi-Cheng, LU Qiang
物理化学学报 . 2013, (10): 2123 -2128 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201306051