Ce改性对Y型分子筛酸性及其催化转化性能的调变机制
张畅, 秦玉才, 高雄厚, 张海涛, 莫周胜, 初春雨, 张晓彤, 宋丽娟
Modulation of the Acidity and Catalytic Conversion Properties of Y Zeolites Modified by Cerium Cations
ZHANG Chang, QIN Yu-Cai, GAO Xiong-Hou, ZHANG Hai-Tao, MO Zhou-Sheng, CHU Chun-Yu, ZHANG Xiao-Tong, SONG Li-Juan
物理化学学报 . 2015, (2): 344 -352 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201412163