MnO2/H-TiO2纳米异质阵列的调控制备及超电容特性
徐娟,刘家琴,李靖巍,王岩,吕珺,吴玉程
Controlled Synthesis and Supercapacitive Performance of Heterostructured MnO2/H-TiO2 Nanotube Arrays
Juan XU,Jia-Qin LIU,Jing-Wei LI,Yan WANG,Jun Lü,Yu-Cheng WU
物理化学学报 . 2016, (10): 2545 -2554 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201606161