Fabrication of Z-Scheme Heterojunction of SiC/Pt/Cds Nanorod for Efficient Photocatalytic H2 Evolution
Dan Cao,Hua An,Xiaoqing Yan,Yuxin Zhao,Guidong Yang,Hui Mei
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (3): 1901051 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201901051