Rod-Shaped Metal Organic Framework Structured PCN-222(Cu)/TiO2 Composites for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction
Shuhua Duan,Shufeng Wu,Lei Wang,Houde She,Jingwei Huang,Qizhao Wang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (3): 1905086 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201905086